طرح توجیهی آسیاب شور و تولید گرانول

1.200.000 تومان

آسیاب شور پلاستیک
تولید انواع گرانول بازیافتی
نحوه خرید مواد اولیه پلاستیک
روش های فروش گرانول در ایران
صادرات گرانول پلاستیک (گرانول تخصصی)
بانک اطلاعاتی صنعت پلاستیک ایران

ارسال نمونه